برای استفاده از خدمات وارد حساب خود شوید

لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید دریافت کد تایید

آموزش مقدماتی پایتون

مخصوص کاربران اشتراکی

لیست ویدئوها

72 ویدئو

 • 01.معرفی دوره

  01:11

 • 02.تمرین ها

  01:39

 • 03.درباره پایتون 3

  03:09

 • 04.معرفی پروتکل ها

  06:11

 • 05. نصب پایتون و کومودو در مک

  10:48

 • 06.نصب پایتون و کومودو در ویندوز

  09:01

 • 07. درباره بررسی اجمالی

  01:11

 • 08.سلام دنیا

  02:13

 • 09.آناتومی پایتون

  04:52

 • 10.Expressions and statements

  02:54

 • 11. فضای سفید و نظرات

  04:14

 • استفاده از پرینت

  03:42

 • 12.بلوک و دامنه

  04:18

 • 13.Conditionals

  04:05

 • 14. Loops

  03:23

 • 15.توابع

  05:06

 • 16.Objects

  03:42

 • 17.بررسی اجمالی

  02:08

 • 18.The string type

  07:41

 • 19.انواع عددی

  06:13

 • 20.The bool type

  03:35

 • 21.انواع دنباله

  06:02

 • 22. type and id

  06:06

 • 23.Conditional syntax

  02:42

 • 24.Conditional operators

  01:02

 • 25.Conditional assignment

  02:06

 • 26.عملگرهای حساب

  02:48

 • 27. اپراتورهای بیتی

  05:37

 • 28.اپراتورهای مقایسه

  02:33

 • 29.Boolean operators

  03:37

 • 30.تقدم عملگر

  01:33

 • 31. حلقه های پایتون

  01:09

 • 32. The while loop

  02:32

 • 33.The for loop

  01:36

 • 34.کنترل های اضافی

  06:49

 • 35.تعریف یک عملکرد

  05:22

 • 36.استدلال عملکرد

  08:52

 • 37.Argument lists

  02:32

 • 38. Keyword arguments

  02:01

 • 39.مقادیر برگشتی

  01:42

 • 40.ژنراتورها

  04:13

 • 41.Decorators

  05:32

 • 42.ساختار داده های اولیه

  01:26

 • 43.Lists and tuples

  05:17

 • 44. فرهنگ لغت

  05:53

 • 45.sets

  02:47

 • 46.درک مطلب

  04:47

 • 47.سازه های مختلط

  03:34

 • 48.ایجاد کلاس

  02:51

 • 49.Constructing an object

  05:19

 • 50.روش های کلاس

  04:17

 • 51.Object data

  05:12

 • 52.Inheritance

  04:42

 • 53.Iterator objects

  03:13

 • 54.رسیدگی به استثنائات

  05:56

 • 55.گزارش خطاها

  02:25

 • 56.Overview of string objects

  03:15

 • 57. روشهای رشته مشترک

  04:31

 • 58.قالب بندی رشته ها

  06:32

 • 59.تقسیم و پیوستن

  02:53

 • 60. Opening files

  03:04

 • 61. پرونده های متنی

  04:11

 • 62.توابع عددی

  03:27

 • 63.توابع رشته

  05:26

 • 64.Container functions

  04:57

 • 65.Object and class functions

  02:07

 • 66. استفاده از ماژول های استاندارد

  06:15

 • 67.ایجاد یک ماژول

  05:54

 • 68.API پایگاه داده پایتون

  04:44

 • 69.یک رابط بانک اطلاعاتی

  11:00

 • 70.Example Short URL database

  11:09

 • 71. Wrap up

  00:59

درباره این دوره

دوره های آموزشی مرتبط

جدیدترین آگهی های استخدامی کشور

دانلود اپلیکیشن استخدام یار