برای استفاده از خدمات وارد حساب خود شوید

لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید دریافت کد تایید

آموزش سوئیفت Swift

مخصوص کاربران اشتراکی

لیست ویدئوها

66 ویدئو

 • 01. یک ماجراجویی را با Swift 5 آغاز کنید

  01:35

 • 02. Quest accepted What you should know

  01:24

 • 03. Swift retrospective

  01:38

 • 04. دریافت Xcode

  02:13

 • 05. بررسی پرونده های تمرینی

  04:11

 • 06. تلاش متغیرها را آغاز می کند

  00:50

 • 07. متغیرها و ثابت ها

  03:22

 • 08. ایمنی و استنباط را بنویسید

  03:27

 • 09. ورود به سیستم و نظر دادن

  02:14

 • 10. اپراتورهای Swift

  02:58

 • 11. درک رشته ها

  05:29

 • 12. کار با رشته ها

  05:27

 • 13. تبدیل ها را تایپ کنید

  05:13

 • 14- بول ها و عملگرهای منطقی

  02:56

 • 15. معرفی گزینه های اختیاری

  03:30

 • 16. دستیابی به اسناد

  01:39

 • 17. Challenge Player stats

  01:01

 • 18. Solution Player stats

  04:28

 • 19. جمع آوری موجودی با مجموعه ها

  00:40

 • 20. آرایه های سریع

  04:43

 • 21. دیکشنری های سوئیفت

  05:55

 • 22. روش های فرهنگ لغت

  07:22

 • 23. کار با مجموعه ها

  04:28

 • 24. روشهای تنظیم هسته

  3:51

 • 25. تاپل های سوئیفت

  05:26

 • 26. Challenge Merchant shop

  00:48

 • 27. Solution Merchant shop

  05:35

 • 28. Controlling your destiny

  00:43

 • 29. دستور if

  04:00

 • 30. باز کردن گزینه های اختیاری

  05:38

 • 31. Using For In Loops

  07:32

 • 32. While loops

  03:10

 • 33. بیانیه سوئیچ

  07:15

 • 34. The guard statement

  03:38

 • 35. Challenge Game logic

  00:53

 • 36. Solution Game logic

  05:49

 • 37. Leveling the playing field

  00:46

 • 38. توابع اساسی

  03:41

 • 39. توابع اضافه بار

  03:28

 • 40. توابع پیچیده

  05:25

 • 41. انواع عملکردها

  03:41

 • 42. Understanding closures

  04:59

 • 43. Using closures

  07:54

 • 44. تایپ نام مستعار

  04:18

 • 45.چالش میدان نبرد

  00:53

 • 46. ​​راه حل میدان نبرد

  06:06

 • 47. Populating the game world

  00:42

 • 48. مقدار در مقابل انواع مرجع

  02:59

 • 49. کلاسهای پایه سوئیفت

  06:40

 • 50. دسترسی به اصلاح کننده ها و خصوصیات

  07:45

 • 51. طبقه بندی فرعی به سرعت

  04:37

 • 52. پایه های پایه سوئیفت

  06:25

 • 53. زنجیر اختیاری

  06:49

 • 54. Challenge Inventory system

  00:50

 • 55.راه حل سیستم موجودی

  05:29

 • 56. Final stage final boss

  00:47

 • 57. شمارش سریع

  04:13

 • 58. مقادیر مرتبط خام

  06:09

 • 59. استفاده از پسوندها

  04:47

 • 60. خطاها

  03:34

 • 61. خطاهای دستی

  07:20

 • 61. خطاهای دستی

  07:20

 • 62. خطاهای دستی

  07:28

 • 63. Challenge Battle actions

  00:55

 • 64. Solution Combat actions

  04:57

 • 65.قدم بعدی

  00:55

درباره این دوره

دوره های آموزشی مرتبط

جدیدترین آگهی های استخدامی کشور

دانلود اپلیکیشن استخدام یار