برای استفاده از خدمات وارد حساب خود شوید

لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید دریافت کد تایید

آموزش لغات ساده انگلیسی برای کودکان

مخصوص کاربران اشتراکی

لیست ویدئوها

56 ویدئو

 • 01.لغات انگلیسی کودکان- المپیک ورزشی توکیو

  08:47

 • 02.لغات انگلیسی کودکان- قسمت های بدن

  03:58

 • 03.لغات انگلیسی کودکان- افعال عمل

  04:38

 • 04.لغات انگلیسی کودکان- کلمات متضاد

  06:31

 • 05.لغات انگلیسی کودکان- رنگ ها

  04:54

 • 06.لغات انگلیسی کودکان- میوه و سبزیجات

  04:43

 • 07.لغات انگلیسی کودکان- زمین ، قاره ها و اقیانوس ها

  03:46

 • 08.لغات انگلیسی کودکان-حیوانات دریا

  04:24

 • 09.لغات انگلیسی کودکان-بچه حیوانات

  05:32

 • 10.لغات انگلیسی کودکان-حشرات

  04:13

 • 11.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-صدای حیوانات

  06:43

 • 12.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-صدای انسان

  04:25

 • 13.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-صدای وسایل نقلیه

  03:51

 • 14.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-رشد یک درخت

  03:03

 • 15.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-کارهای روزمره

  04:44

 • 16.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-حالت و احساسات

  04:10

 • 17.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-مشکلات سلامتی

  04:19

 • 18.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-اشکال هندسی

  05:42

 • 19.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-هوا شناسی

  04:07

 • 20.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-فصل های سال

  05:14

 • 21.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-اعضای خانواده

  03:13

 • 22.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-انواع لباس

  06:53

 • 23.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-مدرسه

  04:39

 • 24.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-وسایل مدرسه

  02:40

 • 25.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-وسایل دانش آموز

  03:45

 • 26.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-قسمت های خانه

  06:11

 • 27.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-شهر و روستا

  02:55

 • 28.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-زمین بازی کودکان

  03:15

 • 29.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-جغرافیا-طبیعت

  04:39

 • 30.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-منظومه شمسی

  03:40

 • 31.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-استفاده از نقشه

  02:56

 • 32.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-کجا؟

  02:32

 • 33.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-بیمارستان

  03:36

 • 34.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-ایستگاه آتشنشانی

  03:12

 • 35.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-شغل ها

  07:01

 • 36.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-علایق و سرگرمی ها

  04:42

 • 37.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-موزیک

  05:32

 • 38.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-اسباب بازی

  03:50

 • 39.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-اعداد

  04:09

 • 40.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-تقویم

  05:15

 • 41.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-حواس پنجگانه

  03:19

 • 42.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-درباره شغل ها

  07:00

 • 43.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-میوه و سبزیجات

  04:43

 • 44.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-احساسات

  04:15

 • 45.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-ورزش های المپیک

  07:06

 • 46.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-زمین،قاره ها و اقیانوس

  03:49

 • 47.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-اعمال انسان

  16:08

 • 48.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-صدای انسان،حیوان و وسایل نقلیه

  14:09

 • 49.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-خانه-میوه و سبزیجات-لباس ها

  19:07

 • 50.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-مدرسه، تجهیزات مدرسه،وسایل دانش آموز

  10:13

 • 51.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-مکان ها،بیمارستان،آتشنشانی،مدرسه

  16:22

 • 52.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-شهر،ساختار شهر، شغل ها

  09:31

 • 54.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-هالووین

  05:45

 • 55.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-هالووین 2

  03:41

 • 56.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-کریسمس

  04:14

 • 57.لغات ساده انگلیسی برای کودکان-افسانه-روزی روزگاری-شاهزاده و پرنسس

  06:37

درباره این دوره

دوره های آموزشی مرتبط

جدیدترین آگهی های استخدامی کشور

دانلود اپلیکیشن استخدام یار