برای استفاده از خدمات وارد حساب خود شوید

لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید دریافت کد تایید

آموزش وورد word

مخصوص کاربران اشتراکی

لیست ویدئوها

31 ویدئو

 • 01. با قدرت Word E9 آشنا شوید

  01:05

 • 02. آنچه شما باید بدانید

  01:05

 • 03. اسناد را ببندید و بخوانید

  07:26

 • 04. اسناد جدید را ذخیره کنید

  05:44

 • 05. از دستیار Tell Me استفاده کنید

  03:12

 • 06. درج متن جدید

  06:40

 • 07. تنظیم مجدد متن با Cut Copy و Paste

  06:44

 • 08. متن را پیدا کرده و جایگزین آن کنید

  05:43

 • 09. قالب بندی قلم را تغییر دهید

  05:19

 • 10. متن را تغییر دهید

  03:19

 • 11. تراز پاراگراف را تغییر دهید

  03:52

 • 12. فاصله خط را تنظیم کنید

  06:07

 • 13. متن را در طول وقفه صفحه با هم نگه دارید

  04:04

 • 14. متن را در ستون قرار دهید

  05:38

 • 15. متن را در جداول سازماندهی کنید

  10:34

 • 16. تغییر صفحه آرایی

  05:51

 • 17. از فوتر سرصفحه و شماره گذاری صفحه استفاده کنید

  05:03

 • 18. تنظیم سند با بخشها

  05:58

 • 19. Create a bulleted list

  04:10

 • 20- لیست شماره گذاری شده ایجاد کنید

  02:42

 • 21. لیست ها را ویرایش و قالب بندی کنید

  03:53

 • 22- با اشکال نشان دهید

  05:38

 • 23- با تصاویر نشان دهید

  06:58

 • 24. تنظیم عکس ها در یک سند

  04:23

 • 25. گزینه های تصحیح و تصحیح خودکار را تنظیم کنید

  05:27

 • 26. هجی و دستور زبان را بررسی کنید

  05:36

 • 27. مترادف با اصطلاح نامه را پیدا کنید

  02:46

 • 28. اسناد خود را چاپ کنید

  05:38

 • 29. اسناد را از طریق ایمیل ارسال کنید

  02:27

 • 30. اشتراک گذاری اسنناد در cloud

  06:19

 • 32. بعدی چیست

  00:57

درباره این دوره

دوره های آموزشی مرتبط

جدیدترین آگهی های استخدامی کشور

دانلود اپلیکیشن استخدام یار